ШКОЛСКА МЕДИЈАТЕКА

Школa има две рачунарске учионице: МЕДИЈАТЕКУ, на 2. спрату и ДИГИТАЛНУ УЧИОНИЦУ, на 1. спрату.

Дигиталну учионицу смо добили у оквиру пројекта "Дигитална школа"и ова учионица има 30 радних места која су повезана на АДСЛ линију за интернет и пројектор /видео бим/.

Школска Медијатека има 11 Пентиум IV рачунара који су такође повезани на АДСЛ линију за интернет, ласерски штампач, скенер, штампач у боји, пројектор /видео бим/.

Обе учионице се свакодневно користе у редовној настави и настави изборних предмета и секција.

Поред тога школа има 2. лап топа и 3. пројектора које наставници наше школе користе за реализовање наставе.