СТРАНИ ЈЕЗИЦИ

У нашој школи обавезан страни језик је ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК и учи се од првог разреда.

У 5. разреду ученици се опредељују за један обавезан изборни страни језик од два понуђена: НЕМАЧКИ или ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК.