ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРАИспред Наставничког већа

1. Бранка Анђелковић, члан
2.Сунчица Ракоњац Николов, председник
3. Светлана Миленовић, члан

Испред Савета родитеља

1. Драган Миливојевић, члан
2. Виолета Бабић, члан
3. Татјана Ђуверовић Миљковић, члан

Испред локалне самоуправе

1. Марија Спасојевић - заменик преседника
2. Милощ Секулић , члан
3. Данијела Недаковић, члан


Извод из Статута школе о Школском одбору