ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ

Огледни час на часовима српског језика и драмске секције - обрада басне "Вук и јагње" у одељењу 3-2, одржан 6.11.2014. године у сарадњи са родитељима ~>>

Угледни час из српског језика на тему "Игре словима и речима" у одељењу 1-1, одржан 31.1.2014. године ~>>

Огледни час из српског језика и математике на тему "СТИЖУ ПРАЗНИЦИ" у одељењима 3-1, 3-2 и 3-3, одржан 20.12.2013. године~>>

Огледни час из српског језика на тему "Година српских јубилеја - 2013." у одељењима 8-1, 8-2 и 8-3, одржан 18.12.2013. године~>>

Oгледни час из српског језика на тему "Аска и вук" у одељењима 6-1, 6-2 и 6-3 одржан 13.12.2013. године ~>>

Огледни час из ликовне културе на тему "Морско дно" у одељењу 2-2, одржан 8.10.2013. године ~>>


Oгледни час из енглеског језика на тему Драматизација бајке "Пепељуга" у одељењу 3-1, одржан 7.6.2013. године~>>

Одржан је огледни час из народне традиције на тему "Стари занати" у одељењу 3-1, одржан 6.6.2013. године ~>>

Oгледни час из историје, српског језика и музичке културе на тему "Свакодневни живот у Београду у првој половини 19. века", одржан 5.6.2013. године ~>>

Oгледни час на немачком језику у одељењу 7-1 на тему Бајке браће Грим: "Снежана и седам патуљака", одржан 19.4.2013. године ~>>

Учитељица Живанка Стојановић је одржала огледни часу одељењу 4-2, на тему "Заштићена подручја Србије", одржан 18.3.2013. године ~>>

Учитељица Боба Цветиновић је одржала огледни час у одељењу 2-1 на тему "Множење са бројем 9", одржан 14.2.2013. године ~>>